Beoordelingscyclus

Met een jaarlijkse beoordelingscyclus houd je grip op de organisatie performance, motiveer je medewerkers en stimuleer je ontwikkeling. De vorm waarin je dit doet is dan wel cruciaal voor het succes. Als de beoordelingscyclus verkeerd wordt uitgevoerd, dan wordt het demotiverend en dus contraproductief.
beoordelingscyclus

Wat is de beoordelingscyclus?

De beoordelingscyclus is de formele gesprekscyclus tussen medewerker en manager. Er zijn vele vormen mogelijk maar de meest traditionele vorm, bestaat uit drie gespreksmomenten:

  • Planningsgesprek, hierin worden organisatie- en persoonlijke ontwikkeldoelen vastgesteld in een persoonlijk ontwikkelplan.
  • Tussentijds functioneringsgesprek, hierin wordt de voortgang op dit plan besproken.
  • Beoordelingsgesprek, hierin velt de manager zijn of haar oordeel over het functioneren.

Deze traditionele vorm verliest snel aan populariteit, omdat het te geforceerd is, vaak focust op wat beter moet en ingestoken is vanuit ‘controle’ in plaats van ‘vertrouwen.’

3 voorbeelden die de beoordelingscyclus motiveren

Performance Management

Meer weten

Bij Performance Management worden organisatiedoelen vertaald naar afdelings-, en persoonlijke doelen. Aan de medewerkers wordt gevraagd of ze deze doelen haalbaar vinden en hebben de vrijheid om aan te geven hoe ze deze doelen willen bereiken. De manager controleert nu niet de voortgang, maar faciliteert de medewerkers in het bereiken van hun doelen.

360 graden feedback

Meer weten

Bij 360 graden feedback vraagt een medewerker feedback aan collega’s, manager en wellicht zelfs klanten. Door 360 graden feedback toe te voegen aan de beoordelingscyclus, is niet de manager degene die een ‘oordeel velt’, maar is dit de groep respondenten. De kans dat er een ‘welles- nietes’ ontstaat tussen manager en medewerker is dus veel kleiner. Hierdoor is er meer ruimte om te coachen en begeleiden.

Continue feedback

Meer weten

In de plaats van de gesprekken op vaste momenten te prikken en ze formeel vast te leggen, vinden de gesprekken frequent plaats. Hierdoor kunnen ze veel korter zijn en concreter toegespitst op hulpvragen. Deze methodiek haalt het ‘verplichte karakter’ van de traditionele juni en december maand af. Doordat de medewerkers ook meer, en korte gesprekjes hebben, worden ze er bedrevener in, waardoor de effectiviteit van de gesprekken omhoog gaat.

De beoordelingscyclus implementeren of verbeteren?

Hoe je de beoordelingscyclus vorm geeft, ligt aan jouw organisatie. Zijn er formele kaders, hoe vak-volwassen zijn je mensen, hoe kundig zijn je managers? Het is aan te raden om een vorm van een beoordelingscyclus te hebben, aangezien het gesprek tussen medewerker en manager belangrijk is voor de engagement. Ons advies is om de cyclus zo weinig mogelijk formeel in te steken binnen jouw organisatie. Hieronder geven we 3 uitgangspunten:

Neem ‘vertrouwen’ en niet ‘controle’ als uitgangspunt in je ontwerp. Dit kun je doen door de medewerker regie te geven over een deel van de beoordelingscyclus. Zo mag hij de gesprekken plannen, de agenda zetten, doelen stellen en/of 360 graden feedback inbrengen.

Investeer in feedbackskills. Goed gegeven feedback is erg krachtig en eigenlijk altijd constructief. Is de feedback onhandig of kwetsend gegeven? Dan kan dit de medewerker beschadigen. En, je weet: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Zorg dus dat -met name de leidinggevende- goede gesprekstechnieken bezit.

Gebruik een gebruiksvriendelijk systeem dat toegankelijk is voor de medewerker. Dus niet een formeel formulier dat eigendom is van de manager en wat na afloop wel door de medewerker moet worden ondertekend. Dit creëert afstand en wantrouwen. Deel dus de eventuele vragenlijst en zorg dat de medewerker bekend is met de meetcriteria.

Aan de slag met een effectieve beoordelingscyclus?

Talent Manager combineert een innovatieve blik op talentmanagement met een gedegen kennis van HR processen. Vanuit deze pijlers hebben wij een softwareproduct ontwikkeld dat organisaties in staat stelt om laagdrempelig een beoordelingscyclus in te richten die past bij de organisatie. Regie voor de medewerker en 360 graden feedback kunnen worden geïntegreerd in de beoordelingscyclus. Onze consultants hebben uitgebreide ervaring in het implementeren van effectieve beoordelingscycli en staan je graag te woord.
Online demo

Meer leren over talentmanagement? Lees het in onze blogs!

Koffie drinken?

Wil je meer weten over Talent Manager of ben je geïnteresseerd in een online demo? Neem dan contact met ons op!

In ongeveer 30 minuten nemen we je mee door de demo en laten we je alles zien over wat Talent Manager jouw organisatie te bieden heeft.