HR Analytics

Met HR Analytics krijg je diepgaand inzicht in jouw personeelsbestand door performance data te koppelen aan andere HR gerelateerd data. Op deze wijze heb je voorspelbaarheid over performance, potentie en verloop van jouw medewerkersbestand.

Wat is HR Analytics?

Onder HR Analytics wordt de trend verstaan dat we steeds meer ‘data-driven’ naar situaties kijken. Op andere domeinen, zoals bijvoorbeeld marketing, zijn we al langer gewend om de data van o.a. advertenties, doelgroepen en consumentengedrag te analyseren om zo trends en voorspelbaarheid te signaleren. Binnen het vakgebied HR is deze trend het afgelopen decennium ingezet. Gegevens vanuit verschillende ‘systemen’ worden samengevoegd. Denk hierbij aan personele data, verzuim & performance data. Dit allemaal natuurlijk met inachtneming van de AVG. Op deze wijze groeit het HR analytics werkveld van:

  • operationele en praktische inzichten en
  • dashboards met kengetallen

naar

  • strategische analyses en trendsignalering en
  • voorspellende analyses.

Wat zijn de voordelen?

Gedragen HR beleid door concrete onderbouwingen

Meer weten

Voor een lange periode was HR een ‘zacht’ domein. Er waren wel kengetallen op het gebied van verzuim, retentie en W&S, maar nooit was er concreet zicht op potentie & performance. Door de opkomst van HR Analytics, is hier nu meer aandacht voor. Het is nu mogelijk om het rendement van talentmanagement in kaart te brengen.

Effectief sturen

Meer weten

Door op tijd zicht te hebben op trends en verschuivingen, tref je sneller effectieve maatregelen. Ook zal het draagvlak voor de met cijfers onderbouwde initiatieven groter zijn. Aandacht en middelen worden dus ingezet op die plekken waar een verbetering nodig is.

Kostenreductie

Meer weten

Personele kosten zijn vaak een substantieel deel van de organisatiekosten. Met data analyses ben je in staat vast te stellen waar in-efficiëntie en in-effectiviteit zit. Het eerste effect dat organisaties, die met HR Analytics starten, merken is vaak dat ze in-efficiënte processtappen identificeren. Dit leidt dan weer direct tot lagere operationele kosten.

Hoe implementeer je HR Analytics?

HR Analytics is een voortdurende activiteit. Het klinkt voor sommige HR professionals als een ‘ver van de bed show’, maar kan geleidelijk en met kleine stappen worden ingevoerd. Onderstaande tips geven handvatten voor het implementeren van HR Analytics.

Betrek expertise van andere disciplines uit de organisatie. Controllers, Financial en Marketeers zijn veel voorkomende rollen in een organisatie die gewend zijn om data te interpreteren. Vaak hebben zij invalshoeken, methodieken en tips die je op weg helpen en snel tot resultaat leiden.

Stel eisen aan de de data die jouw systemen registreren. Zijn de data voldoende gedetailleerd? Zijn de data anoniem te gebruiken? Zijn de data middels een export te gebruiken om samen te voegen met andere bronnen.

Begin met simpele interpretaties en analyses. HR Analytics vraagt analytische vaardigheden, maar ook ‘trial & error’. Vaak weet je niet wat je zoekt, totdat je het ontdekt. Laat je dus niet ontmoedigen door het ontbreken van een plan, maar ruim wat tijd in en start, bijvoorbeeld in Excel.

Identificeer welke databronnen aanwezig zijn. Denk hierbij aan het personeelssysteem, de verslagen van performance / beoordelingsmethodiek, recruitmentdata en het verzuimsysteem.

Aan de slag met HR Analytics?

Talent Manager combineert een innovatieve blik op talentmanagement met een gedegen kennis van HR processen. Vanuit deze pijlers hebben wij een softwareproduct ontwikkeld dat organisaties in staat stelt om laagdrempelig, diepgaand inzicht te krijgen in de performance en potentie van het werknemersbestand.. De methodiek sluit naadloos aan bij de beoordelingssystematiek en heeft geavanceerde dashboards voor data-interpretatie. Onze consultants hebben uitgebreide ervaring in het implementeren HR Analytics en staan je graag te woord.
Online demo

Meer leren over talentmanagement? Lees het in onze blogs!

Koffie drinken?

Wil je meer weten over Talent Manager of ben je geïnteresseerd in een online demo? Neem dan contact met ons op!

In ongeveer 30 minuten nemen we je mee door de demo en laten we je alles zien over wat Talent Manager jouw organisatie te bieden heeft.