Accountancy 2.0: ondernemend en commercieel

‘Accountants presteren nog altijd onder de maat, wetgever moet ingrijpen’, is het eindoordeel van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA). Talentontwikkeling speelt een belangrijke rol daarbij. Zorg ervoor dat accountants de goede competenties ontwikkelen en gebruiken om de veranderingen door te voeren op de werkvloer.
360 graden feedback

Talent Management: regie bij de zelfbewuste medewerker

De MCA is vijf jaar geleden in het leven geroepen om de accountancy sector te begeleiden in de veranderingen die plaatsvinden. Waar accountancy-organisaties vaak nog winst kunnen behalen, is bij de ontwikkeling van competenties van de medewerkers. Ondernemerschap, commercialiteit en advisering zijn belangrijke competenties die jouw medewerkers nodig hebben. Deze competenties maken het verschil in de nieuwe setting van transparante beprijzing van advies. De medewerker moet in staat zijn de toegevoegde waarde van het advies duidelijk over te brengen naar de klant. Samen met een aantal van onze klanten binnen de accountancy hebben wij een methodiek ontwikkeld waarbij de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van deze competenties grotendeels bij de medewerker ligt. Deze methodiek is verankerd in ons softwareproduct Talent Manager.

Talent Manager is dus specifiek voor de accountancybranche ingericht met aandacht voor kunde, kennis en de ontwikkeling van specifieke competenties. Door de regie bij de medewerker te leggen, ontstaat er zelfbewustzijn en persoonlijke groei.

“Als ondernemend accountantskantoor wilden we af van de cultuur van ‘lijstjes afvinken’ en discussies over scores bij een traditionele beoordeling. We stimuleren ‘een goed gesprek’ en willen graag meer eigen regie bij de medewerker voor zijn/haar ontwikkeling. Wij hebben Talent Manager daarvoor helemaal naar onze wens in kunnen richten. Ook zijn we gestart met het gebruik van ‘feed forward’, een mooie aanvulling op de ‘goede gesprekken’.” Mattijs Buitinga, Manager HR de Jong & Laan

Talent Manager: de belangrijkste functionaliteiten

Aandacht voor kennis en competenties

Meer weten

Jouw functieprofielen vormen, aangevuld met specifieke competenties, de basis voor de Talent Management binnen jouw organisatie. Jouw functieprofielen kunnen natuurlijk gebaseerd zijn op die van de SRA. 

Collegiale feedback

Meer weten

Om de ontwikkeling van specifieke competenties te monitoren, faciliteert onze software 360 graden feedback. Op deze wijze kunnen collega’s en klanten feedback op de competenties van medewerkers geven. Daarnaast wordt deze feedback gebruikt om functionerings- en beoordelingsgesprekken te ondersteunen.

Persoonlijk dashboard en HR Analytics

Meer weten

Talent Manager voorziet in een persoonlijk ontwikkeldashboard voor de medewerker. Medewerkers kunnen er zelfevaluaties invullen, feedback vragen en inzien. Daarnaast kunnen ze er doelen en activiteiten inplannen. Management heeft een geaggregeerd overzicht van de aanwezige talenten in de teams en de ontwikkelbehoefte van de organisatie. Zo is de organisatie ook in control op haar Human Capital.

Wist je dat je als accountancykantoor ook partner kan worden van Talent Manager? En opgeleid kan worden om Talent Manager te implementeren bij jouw klanten? Informeer naar de mogelijkheden.

Aan de slag met Talent Manager?

De implementatie van Talent Manager is relatief simpel. We doen een kosteloze intake om jouw wensen, de aanwezige methodiek en de cultuur te inventariseren. Vanuit daar doen wij een advies waarbij we een implementatievoorstel inclusief investering doen. Dit plan bestaat uit:

een inhoudelijk advies, passend bij jouw organisatie hoe je Talent Management vorm kan geven. Hierbij hebben we aandacht voor de visie en doelstelling, functieprofielen en scholingsniveau en aanwezige cultuur;

een overzicht van de functionaliteiten en de configuratie van Talent Manager die past bij de voorgestelde methodiek. Uiteraard onderbouwd met een transparant kostenoverzicht.

een implementatie-advies met welke stappen wij zien om de vernieuwde methodiek met bijbehorend systeem te laten landen binnen jouw organisatie. We kijken naar draagvlak, mogelijke inspraak en het betrekken en opleiden van stakeholders en

Op deze wijze heb je een inhoudelijk advies dat jou -ongeacht of je kiest om Talent Manager te implementeren- kunt benutten. Mocht je overwegen Talent Manager te implementeren, heb je alle benodigde informatie om over te gaan tot besluitvorming.

Liever eerst wat meer informatie?

Talent Manager combineert een innovatieve blik op Talent Management met een gedegen kennis van HR processen. Vanuit deze pijlers hebben wij het softwareproduct Talent Manager ontwikkeld dat organisaties in staat stelt om laagdrempelig en duurzaam hun Talent Management op een hoger plan te tillen. De methodiek sluit naadloos aan bij de beoordelingssystematiek en geeft organisaties de ruimte om in hun eigen tempo ‘te groeien’ in de methodiek. Onze consultants hebben uitgebreide ervaring in het implementeren van het nieuwe beoordelen en helpen je graag verder.
Online demo

Meer leren over Talent Management? Lees het in onze blogs!

Koffie drinken?

Wil je meer weten over Talent Manager of ben je geïnteresseerd in een online demo? Neem dan contact met ons op!

In ongeveer 30 minuten nemen we je mee door de demo en laten we je alles zien over wat Talent Manager jouw organisatie te bieden heeft.