HR Analytics

HR Analytics is een methode waarin diepgaand inzicht wordt verkregen op het (functioneren) van het personeelsbestand door gebruik te maken van data analyse. Hiertoe wordt informatie uit verschillende systemen gecombineerd (HR Metrics) om vervolgens middels analyses trends vast te stellen. Deze inzichten kunnen dan benut worden om het beleid te optimaliseren.

Voorbeelden van uitkomsten die middels HR Analytics kunnen worden vastgesteld, zijn:

  • Optimale performance bij ‘x’ aantal dienstjaren;
  • Bepaalde ‘persoonsprofielen’ zijn succesvol binnen bepaalde functiegroepen;
  • Bepaalde starters profielen maken de beste carrièrestappen binnen de organisatie.

HR Analytics is erg in opkomst. Het van nature ‘mensgerichte’ profiel van de HR afdeling, wordt steeds vaker aangevuld met een data-gedreven benadering. Aangezien loonkosten vaak een significante post zijn in het budget, loont het om strategische, maar ook meer operationele beslissingen , datagedreven te nemen.