Feedback is hot

In een traditioneel HR cyclus wordt er maar een aantal keer per jaar feedback gegeven aan de medewerker. Deze vorm heeft zijn langste tijd gehad? Binnen een vernieuwde vorm van de HR cyclus ligt de focus op de ontwikkeling van talenten van de medewerker, in plaats van de hiërarchische, verplichte gesprekken tussen manager en medewerker. Binnen het plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprek is er ruimte om te kijken naar de gestelde doelen, hoe deze zijn bereikt, wat de volgende doelen zijn en hoe de talenten van de medewerker zijn ontwikkeld. Daarnaast is er in deze vorm ruimte voor 360 graden feedback die medewerkers vragen aan collega’s, managers, klanten of derden.

Wat zijn de voordelen?

Voortgang

Meer weten

Door in het gehele HR cyclus te focussen op de ontwikkeling van de talenten van de medewerker, is er een helder overzicht van hoe het met de ontwikkeling gaat, wat de wensen zijn en welk doel bijvoorbeeld al behaald is. Door op deze manier te werken, voorkom je teleurstellingen als aan het einde van het jaar blijkt dat bepaalde doelen niet zijn behaald. Mocht er een verbeterplan nodig zijn, kan dit direct worden ingezet. 

Feedback

Meer weten

Feedback geven en ontvangen zorgt voor de basis waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Organisaties doen er goed aan om tijdens de verschillende gesprekken de ruimte te creëren waarin de medewerkers ook feedback kan geven op bijvoorbeeld de gestelde (organisatie)doelen. Het helpt hierbij om vooraf aan de medewerker te vragen om deze feedbackpunten voor te bereiden. Daarnaast zorgt 360 graden feedback voor helder en overzichtelijk beeld van het functioneren van de medewerker.

Motivatie

Meer weten

Aandacht voor medewerkers loont en resulteert in motivatie en waardering. Aangezien de HR cyclus gelijkwaardig wordt ingericht en het hiërarchische aspect wordt verwijdert, biedt dit de medewerkers de ruimte om zijn beelden over de organisatie en collega’s te delen. Door de tijd te nemen om met medewerkers het gesprek aan te gaan, leer je je collega’s bovendien beter kennen en dat verstevigt de relatie.

Hoe implementeer je de vernieuwde HR cyclus?

De introductie van een vernieuwende HR Cyclus vraagt altijd om een paar stappen. Deze stappen zijn generiek voor iedere organisatie, maar de uitwerking ervan is uiteraard specifiek voor wat past bij de behoeftes en uitgangspunten van jouw organisatie.

Definieer een visie op talentontwikkeling
Het is belangrijk om als HR / Management een visie te hebben op hoe je met talentontwikkeling omgaat. In welke mate maken de medewerkers binnen jouw organisatie het verschil? Hoe lang blijven ze gemiddeld bij je? Wat is de leeftijdsopbouw van je personeelsbestand? Dit zijn een aantal vragen die je je zelf kan stellen om een dergelijke visie op te stellen.

Stel een methodiek op die past binnen de visie
De visie vertaalt zich vervolgens in een methodiek: In welke mate stuur je op ontwikkeling en wat betekent dit voor de rol van de leidinggevende? Welke plaats heeft feedback binnen je organisatie en hoe breng je talent in kaart? Uiteindelijk leidt dit tot een werkwijze met een aantal gesprekken, maar ook een duidelijke rolverdeling tussen manager en medewerker (zelfregie).

Creëer draagvlak en inspraak
Stap niet in de valkuil door de methodiek zelf te ontwikkelen en dan ‘top-down’ te introduceren. Heel vaak gaan goede initiatieven in rook op door slechte implementatie. Betrek de stakeholders dus in een vroeg stadium en laat ze meedenken; hoe gaat de methodiek hen voordeel opleveren?

Richt de tooling gebruiksvriendelijk in
En ‘last but not least’; zorg voor gebruiksvriendelijke tooling. Ellenlange formulieren, moelijke goedkeuringssystemen of verplichte momenten kunnen je het plezier ontnemen om met je ontwikkeling aan de slag te gaan. Dat is zonde! Er zijn mooie (digitale) hulpmiddelen voorhanden, die zorgen dat iedereen met plezier aan zijn ontwikkeling werkt.

Aan de slag met de vernieuwde HR cyclus?

Talent Manager combineert een innovatieve blik op Talent Management met een gedegen kennis van HR processen. Vanuit deze pijlers hebben wij een softwareproduct ontwikkeld dat organisaties in staat stelt om laagdrempelig, diepgaand inzicht te krijgen in de performance en potentie van het werknemersbestand. De methodiek sluit naadloos aan bij de de HR gesprekscyclus, heeft een zeer gebruiksvriendelijke interface en geavanceerde dashboards voor data-interpretatie. Onze consultants hebben uitgebreide ervaring in het implementeren van de vernieuwde HR cyclus en staan je graag te woord.
Online demo

Meer leren over talentmanagement? Lees het in onze blogs!

Koffie drinken?

Wil je meer weten over Talent Manager of ben je geïnteresseerd in een online demo? Neem dan contact met ons op!

In ongeveer 30 minuten nemen we je mee door de demo en laten we je alles zien over wat Talent Manager jouw organisatie te bieden heeft.