Terug van vakantie:
Medewerkers willen meer passie kwijt in hun werk

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: het aantal opzeggingen is het grootst na de zomervakantie. Mensen hebben afstand genomen van hun werk en nagedacht: “Doe ik wel echt wat ik wil? Ontwikkel ik mij wel voldoende?” Een schone taak -en een kans- voor HR dus om het talent van de medewerkers aan te spreken!

Een kritische blik op je interne Talent Management, nu is het moment!

Bij veel organisaties ligt de nadruk van hun Talent Management richting het einde van het jaar. Dat is de periode waarin de beoordelingen plaatsvinden en de plannen voor het nieuwe jaar worden gesmeed. Medewerkers zijn juist nu extra kritisch nu ze afstand hebben gehad en gemotiveerd zijn om zichzelf maximaal te ontwikkelen. Na de zomer is dus het perfecte moment om eens kritisch te kijken of jij het talent van de medewerkers wel voldoende laat renderen. En -indien nodig- verbeteringen door te voeren. Met Talent Manager kun je laagdrempelig en effectief je HR gesprekscyclus vernieuwen. Je maakt in één klap gebruik van de nieuwste inzichten op het gebied van Talent Management:

  • Integreer persoonlijke en organisatiedoelstellingen in persoonlijke aanpak;
  • Digitaliseer jouw methodiek en zorg dat managers en medewerkers real-time inzicht hebben in de voortgang;
  • Faciliteer 360 graden feedback voor een breder beeld en betere bewustwording en
  • Implementeer ‘continue feedback’ zodat ontwikkelen niet meer alleen aan vaste formele momenten gekoppeld is.

Talent Manager, een overzicht van de voordelen per doelgroep

Medewerker

Meer weten

De medewerker heeft een online omgeving waarin hij een zelfevaluatie kan doen, collega’s (en klanten) om feedback kan vragen en zo 360 graden feedback kan opbouwen. Ook kan hij uiteraard de feedback van zijn manager hierin meenemen. Daarnaast kan hij resultaatafspraken en ontwikkeldoelen vastleggen en delen met zijn manager. Een volledig ontwikkeldashboard, gericht op persoonlijke groei dus!

Manager

Meer weten

De manager heeft inzicht in de portfolio van zijn medewerkers. Hij heeft altijd real-time inzicht in de status en de voortgang van de ontwikkeling van zijn medewerkers. Hij krijgt notificaties bij wijzigingen of als er acties gewenst zijn. Ook kan hij team rapportages opstellen om de spreiding van talenten in zijn team te zien. Volledig gebruikersgemak en real-time inzicht dus!

HR

Meer weten

HR heeft een centraal dashboard en kan monitoren in welke mate de verschillende teams actief bezig zijn met ontwikkeling. Zo kan HR managers doeltreffend ondersteunen en stimuleren. Ook heeft HR uitgebreide rapportage-mogelijkheden om inzicht te krijgen op het aanwezige (en ontbrekende) talent. Beheer van de applicatie en het vastleggen van alle contactmomenten zijn zo eenvoudig geborgd. In control en focus op talentontwikkeling voor de hele organisatie dus!

Aan de slag met Talent Manager

De implementatie van Talent Manager is relatief simpel. We doen een kosteloze intake om jouw wensen, de aanwezige methodiek en de cultuur te inventariseren. Vanuit daar doen wij een advies waarbij een implementatievoorstel inclusief investering doen. Dit plan bestaat uit:

een inhoudelijk advies, passend bij jouw organisatie hoe je Talent Management vorm kan geven. Hierbij hebben we aandacht voor de visie en doelstelling, functieprofielen en scholingsniveau en aanwezige cultuur;

een overzicht van de functionaliteiten en de configuratie van Talent Manager die past bij de voorgestelde methodiek. Uiteraard onderbouwd met een transparant kostenoverzicht.

een implementatie-advies met welke stappen wij zien om de vernieuwde methodiek met bijbehorend systeem te laten landen binnen jouw organisatie. We kijken naar draagvlak, mogelijke inspraak en het betrekken en opleiden van stakeholders en

Op deze wijze heb je een inhoudelijk advies dat jou -ongeacht of je kiest om Talent Manager te implementeren- kunt benutten. Mocht je overwegen Talent Manager te implementeren, heb je alle benodigde informatie om over te gaan tot besluitvorming.

Liever eerst wat meer informatie?

Talent Manager combineert een innovatieve blik op Talent Management met een gedegen kennis van HR processen. Vanuit deze pijlers hebben wij het softwareproduct Talent Manager ontwikkeld dat organisaties in staat stelt om laagdrempelig en duurzaam hun Talent Management op een hoger plan te tillen. De methodiek sluit naadloos aan bij de beoordelingssystematiek en geeft organisaties de ruimte om in hun eigen tempo ‘te groeien’ in de methodiek. Onze consultants hebben uitgebreide ervaring in het implementeren van het nieuwe beoordelen en helpen je graag verder.
Online demo

Meer leren over Talent Management? Lees het in onze blogs!

Koffie drinken?

Wil je meer weten over Talent Manager of ben je geïnteresseerd in een online demo? Neem dan contact met ons op!

In ongeveer 30 minuten nemen we je mee door de demo en laten we je alles zien over wat Talent Manager jouw organisatie te bieden heeft.