Het eindejaarsgesprek

Het eindejaarsgesprek is een gesprek tussen de manager en de medewerker. In dit gesprek wordt het functioneren van de medewerker besproken. Het gesprek is traditioneel: de manager beoordeelt de medewerker. De beoordeling is vaak gekoppeld aan beloning: salarisverhoging of een verbetertraject. Het eindejaarsgesprek is vaak onderdeel van de traditionele beoordelingscyclus bij organisaties en wordt één keer per jaar gevoerd. De laatste jaren is er tendens om de eindejaarsgesprekken minder formeel in te steken, omdat het vaak als demotiverend door zowel medewerker als manager wordt ervaren.

Het grote verschil tussen het eindejaarsgesprek en functioneringsgesprek is dat het ene gesprek een dialoog is en bij de ander wordt alleen het functioneren van de medewerker besproken en vertelt de manager hoe hij of zij vindt dat het gaat. Bij het functioneringsgesprek wordt zowel het functioneren als de medewerker als de manager besproken. Dit is dus meer een dialoog dan een eenrichtingsverkeer-gesprek.

Ook al is het eindejaarsgesprek een gesprek waarbij de manager het meeste aan het woord is, kan software een goede basis zijn en input bieden voor dit gesprek. Wanneer de medewerker een doel stelt en ervoor zorgt dat hij of zij de voortgang voor dat doel vastlegt in de software, zorg je voor gespreksstof en richting in het gesprek. Daarnaast kan de manager met software terugkijken naar eerdere gesprekken. Hierdoor zie je mooi de voortgang op bepaalde competenties of doelen van de medewerker.