Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek is een gesprek tussen de manager en de medewerker. In dit gesprek wordt zowel het functioneren van de medewerker als de relatie met de manager. Zie het als een soort dialoog tussen beide partijen. Het doel van dit gesprek is om het functioneren van beide partijen te verbeteren. Voor de medewerkers kunnen er  er doelen opgesteld-, dan wel geëvalueerd worden om aankomend jaar aan te werken. Het functioneringsgesprek is vaak nog onderdeel van de traditionele beoordelingscyclus bij organisaties en wordt één keer per jaar gevoerd.

Het grote verschil tussen het functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek is dat bij het functioneringsgesprek  verbetering voor beide partijen centraal staat: wat kan beter, hoe organiseren we een ideale werkomgeving en hoe verbeteren we onze samenwerking? Daarentegen wordt in het beoordelingsgesprek alleen het functioneren van de medewerker besproken en vertelt de manager hoe hij of zij vindt dat het gaat.

Juist voor het functioneringsgesprek kan software als een goede basis dienen. Doordat zowel manager als medewerker van te voren feedback over elkaar invullen en dit tijdens het gesprek met elkaar bespreken, zorgt dat voor gespreksstof en een duidelijke agenda. Daarnaast kunnen beide partijen hun doelen met elkaar delen en bespreken wat de voortgang daarop is en doelen voor de aankomende periode vastleggen. Daarnaast kan door middel van software teruggekeken en vergeleken worden met een eerdere periode.