Beoordelingscyclus

De beoordelingscyclus wordt als een belangrijk onderdeel van je professionele personeelsbeleid gezien. Het doel van deze cyclus is om afspraken te maken met de medewerkers en deze ook met hen te bespreken. Ook is er tijdens deze gesprekken tijd om medewerkers te motiveren en te kijken naar hun zelfontwikkeling. Daarnaast zorg je ervoor dat je in deze gesprekken de organisatiedoelen met je personeel bespreekt en deze vertaalt naar persoonlijke doelen voor je medewerkers. Hierdoor weten alle medewerkers wat het ‘grotere doel’ is en hoe zij daar aan kunnen bijdragen. Win-win voor beide partijen.

Bij de meeste organisaties bestaat de beoordelingscyclus uit drie gesprekken verdeeld over één jaar. Het nieuwe jaar wordt vaak begonnen met het planningsgesprek, halverwege het jaar vindt het functioneringsgesprek plaats en het jaar wordt afgesloten met het beoordelingsgesprek. Iedere organisatie kan deze cyclus op verschillende momenten of manieren verwerken voor het personeel.