Het nieuwe beoordelen

De traditionele beoordelingscyclus wordt de afgelopen jaren door veel organisaties uitgefaseerd. En daar komt plek om ‘het nieuwe beoordelen’ te implementeren. De basis van deze beoordelingsmethodiek is dat de medewerker de regie heeft en dat er frequent feedback wordt gegeven. En niet meer twee keer per jaar, maar continu door het jaar heen. Juist de feedback van bijvoorbeeld collega’s of klanten kunnen medewerkers op weg helpen en hun eigen talenten verder te ontwikkelen. Door met deze methode te focussen op wat de talenten zijn van medewerkers en hoe deze talenten verder ontwikkeld kunnen worden, ervaren medewerkers meer werkplezier. Daarnaast zijn medewerkers meer betrokken en presteren ze beter. Door de traditionele beoordelingscyclus los te laten, wordt het geven en krijgen van feedback minder statisch en zorg je voor een open feedbackcultuur binnen jouw organisatie. 

De eerste stap voor het implementeren van deze methodiek is de focus van twee keer per jaar feedback naar continu te verplaatsen. Creëer een feedbackcultuur waarin feedback welkom is, maar complimenten geven ook een plek krijgt. Daarnaast is het belangrijk dat een manager niet wordt gezien als iemand die alleen maar beoordeelt, maar ook als iemand die coacht. Medewerkers moeten zich welkom voelen en lastige onderwerpen of verbeterpunten aan de orde durven te stellen bij die persoon.