Het planningsgesprek

Het planningsgesprek wordt vaak aan het begin van het jaar gepland en is het eerste gesprek van de beoordelingscyclus. In dit eerste gesprek gaan de manager en de medewerker in gesprek met elkaar om de te behalen doelstellingen van dit jaar vast te stellen. Hierdoor weet de manager wat hij of zij dit jaar kan verwachten van de medewerker en tegelijkertijd kan de medewerker aangeven welke ondersteuning of wat hij of zij nodig heeft om dat doel te behalen. Daarnaast wordt er tijdens het planningsgesprek stilgestaan bij hoe de beoordelingscyclus van dat jaar eruit ziet.

Het grote verschil tussen het planningsgesprek en het functionerings– en beoordelingsgesprek is dat wat je bij het planningsgesprek wordt gepland en vastgelegd tijdens de andere twee gesprekken wordt besproken. Eigenlijk zie je het planningsgesprek als startpunt en dat wordt tijdens de andere gesprekken geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Het planningsgesprek is het ultieme voorbeeld om met software te ondersteunen. Uit het gesprek komen namelijk (als het goed is) persoonlijke doelen. Door deze vast te leggen in software krijgen zowel de manager als de medewerker een helder overzicht van het doel, de te nemen stappen en kan je aanvullend informatie (zoals einddatum en trainingen) toevoegen. Dit biedt gespreksstof en is de basis voor de andere twee gesprekken tussen de manager en medewerker.